Arrangementer ved vennekredsen

Tullebølle Plejecenters vennekreds har som formål at fremme trivslen og glæden for beboerne på Tullebølle Plejecenter. Vennekredsen er derfor primus motor for en lang række af aktiviteter og arrangementer på Tullebølle Plejecenter.

Vennekredsen afholder hvert år i forsommeren et stort loppemarked på Skebjerggård.

Overskuddet fra loppemarkedet anvendes til indkøb af julegaver og fødselsdagsgaver til alle beboerne på Tullebølle Plejecenter. Vennekredsen tager selv på shopping i Rudkøbing og indkøber alle gaverne.

Vennekredsen står også som arrangør af høstfest med levende musik i september samt for andre musikarrangementer som f.eks. harmonikaaften eller koncert med danske kunstnere som Richard Ragnvald, Lis og Per m.fl.

Endelig er vennekredsen arrangør af udflugter i centrets bus. Vi kører f.eks. ud i naturen eller vi besøger en af øens kroer.

Henvendelse til vennekredsen sker gennem plejecentret eller evt. på mail.