Frivillige hjælpere

Frivillige hjælpere yder en stor indsats på Tullebølle Plejecenter i kraft af deres organisation og deltagelse i diverse arrangementer. Den frivillige indsats hviler på vores frivillighedspolitik:

Derudover har vi et samarbejde med forskellige frivillige organisationer blandt andet besøgsvenner, vågekoner og ledsageordning. Plejecentret hjælper meget gerne med oplysninger på de pågældende frivillige samarbejdspartnere.